Phòng Quản trị - Thiết bị : VINH DỰ VÀ TỰ HÀO

30 tháng 12, 2011

Hoà chung với niềm vui, vinh dự nhân dịp đại lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Trường và kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, tháng 12 năm nay dường như có ý nghĩa đặc biệt hơn mọi năm đối với Phòng QTTB.
Top